สถานที่ตั้ง รพ.สต.บ้านคีรีวง

รพ.สต.บ้านคีรีวง ตั้งอยู่